Veel gestelde vragen

Om remote monitoring vanuit SBM te activeren, moet de bijbehorende (W)LAN-adapter van de installatie door de eindgebruiker via de Daikin Residential Controller app in de Daikin Cloud worden geregistreerd. Bovendien moet de eindgebruiker toestemming geven om de content voor u als installateur toegankelijk te maken (en u moet het bijbehorende e-pakket aankopen) om remote monitoring mogelijk te maken.
Als de eindgebruiker de adapter in de app verwijdert of als de adapter is verwijderd en weer toegevoegd, is de koppeling met remote monitoring op SBM onderbroken, en kan de adapter dus niet meer worden geraadpleegd.
Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Daikin met de details van de adapter om dit op te lossen en remote monitoring te herstellen.