Veel gestelde vragen

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een steeds vrije en veilige toegang tot de toestellen aan het personeel en/of onderaannemers van Daikin Airconditioning Belgium. Daikin techniekers hebben het recht een werk te weigeren indien zij dit niet veilig achten. De Daikin Airconditioning Belgium technici kunnen toestellen tot een werkhoogte van max 2 m bereiken. Dit geldt zowel voor de binnen- als buitendelen. Wanneer de toestellen zich op een hogere werkhoogte bevinden, zal de opdrachtgever maatregelen treffen om de toestellen op een veilige manier bereikbaar te maken. Bijkomend is het uitgangspunt van de wetgeving dat een ladder als werkplek niet mag, indien een veiliger arbeidsmiddel gebruikt kan worden. Een ladder is in de eerste plaats een transportmiddel voor het overbruggen van een bepaalde hoogte en dient niet om op te werken. Op een ladder moet de persoon ook te allen tijde 3 steunpunten hebben (2 voeten en 1 hand of 1 voet en 2 handen).
De kosten voor deze maatregelen zijn altijd ten laste van de aanvrager. Interventies worden gefactureerd aan de gekende tarieven. De tarieven zijn geldig voor interventies in België en het Groothertogdom Luxemburg.
Tijdens de dag van interventie worden enkel de op het aanvraagformulier beschreven taken uitgevoerd, extra zaken zullen na het vervolledigen van de werken in regie uitgevoerd worden, indien de benodigde tijd nog beschikbaar is. Verloren uren of vervolginterventies veroorzaakt door niet volledig afgewerkte systemen, het ontbreken van elektrische voeding, montagefouten, verkeerde handelingen (druktesten, vaccumeren, het niet vooraf onder spanning zetten van de installaties), het niet kunnen doorgaan wegens onveilige situaties, zullen steeds gefactureerd worden.